แจ้งย้าย ภาพผลงานของเรา

ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นไป ภาพผลงานการติดตั้งงานของเราได้ย้ายไปอยู่ที่ www.facebook.com/workgroup2550 สำหรับท่านที่ต้องการดูผลงานการติดตั้งงานใหม่ของเรา ^ ^ ส่วนผลงานที่ผ่านมาดูได้ www.workgrouptech.com ที่เมนูขวามือเลยครับ ตามชื่องาน